Přejít k obsahu


Characterization of microstructure of Hadfield steel

Citace:
PRŮCHA, V., JANSA, Z., ŠIMEČEK, J., ŽĎÁNSKÝ, O., KŘÍŽ, A. Characterization of microstructure of Hadfield steel. In Solid State Phenomena. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. s. 265-270. ISBN: 978-3-0357-1241-4 , ISSN: 1662-9779
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of microstructure of Hadfield steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zurich
Název zdroje: Trans Tech Publications Ltd
Autoři: Ing. Vojtěch Průcha , Zdeněk Jansa , Ing. Jiří Šimeček , Ing. Ondřej Žďánský , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou přípravy metalografického výbrusu a analýzou strukturního stavu manganových ocelí typu Hadfield. Cílem článku je poskytnout informace pro strukturní analýzu této oceli. Její typickou vlastností je vysoká odolnost proti abrazivnímu poškození, díky dodatečnému zpevňování povrchové vrstvy pomocí deformačně indukovaného martenzitu. Tyto vlastnosti se negativně projevují i při přípravě metalografického výbrusu, neboť dochází ke změně výsledné struktury, která je pak chybně hodnocena. Značnou pozornost je třeba věnovat i výběru leptacího činidla a správnému postupu při leptání. V příspěvku je uveden celý postup hodnocení metalografického stavu včetně velikosti zrna, mikročistoty a přítomnosti karbidů po hranicích zrn. Tento článek je pojat tak, aby přinesl informace výrobcům a zpracovatelům Hadfieldských ocelí, kdy jsou tyto materiály posuzovány s ohledem na jejich technologii zpracování, otěruvzdornost, popřípadě nemagnetické vlastnosti apod.
Abstrakt EN: In this contribution, the preparation of metallographic section of characterization of the microstructure of manganese Hadfield steels are discussed. The purpose of this paper is to provide information relevant to microstructural characterization of these steels. This steel is characterized by high resistance to abrasive wear, which is provided by surface strengthening through strain - induced martensitic transformation. Strengthening complicates the preparation of metallographic sections because the final microstructure becomes altered by the process and eventually misinterpreted. Great attention must be paid to the choice of the etchant and the etching procedure. This contribution describes the entire metallographic characterization procedure, including the evaluation of grain size, microcleanliness and presence of carbides on grain boundaries. It aims to provide information for manufacturers and those whose process Hadfield steels and examine these steels with respect to their processing routes, wear resistance, non - magnetic properties and other aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička