Přejít k obsahu


Otevřená dopravní mapa pro Evropu

Citace:
JEDLIČKA, K., HÁJEK, P., JEŽEK, J., KOLOVSKÝ, F., BERAN, D., MILDORF, T., CHARVÁT, K., KOZHUKH, D., MARTOLOS, J., ŠŤASTNÝ, J. Otevřená dopravní mapa pro Evropu. In Symposium GIS Ostrava 2017 Geoinformatika v pohybu Sborník. 2017. s. nestránkováno., ISSN: 1213-239X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Pavel Hájek , Ing. Jan Ježek Ph.D. , František Kolovský , Daniel Beran , Ing. Tomáš Mildorf Ph.D. , RNDr. Karel Charvát , Bc. Dimitri Kozhukh , Ing. Jan Martolos , Ing. Jan Šťastný
Abstrakt CZ: Příspěvek seznamuje čtenáře s rozšířením datové sady „Otevřená dopravní mapa“ o intenzity dopravy kalkulované přes evropský kontinent. Po zpracování výpočtů intenzit dopravy na územích malého rozsahu (města, okresy, malé státy) pomocí komerčního desktopového softwaru, které byly zahrnuty v předchozích verzích této datové sady, byla motivace přejít s výpočty do většího územního rozsahu (až na celý evropský kontinent). Pro tento účel se použité desktopové řešení ukázalo jako nedostatečné, především kvůli zpracování velkého množství dat. Pro výpočet intenzit dopravy bylo tedy třeba přijít s jiným postupem prací a získat pro tyto práce odpovídající podkladová data. Výpočet intenzit dopravy vychází z demografických dat a silniční sítě, přičemž silniční síť pro Evropu již byla zpracována v dřívějších verzích Otevřené dopravní mapy. Demografická data za Evropu byla přejata ze statistického úřadu Evropské unie (EUROSTAT). Ta byla harmonizována do podoby vhodné pro vstup do výpočtu intenzit. K výpočtu intenzit dopravy bylo použito serverové řešení, konkrétně softwarová knihovna Apache Hadoop, pro kterou bylo třeba navrhnout a implementovat vhodný algoritmus pro výpočet intenzit na velmi rozsáhlém vzorku dat. Nakonec vypočtené intenzity dopravy prošly kalibrací na základě dopravně-statistických dat komise spojených národů UNECE, která poskytuje data o sčítání dopravy na mezinárodních silnicích Evropy.
Klíčová slova

Zpět

Patička