Přejít k obsahu


Stability of Retained Austenite in High-Strength Martensitic Steels with Low Ms Temperature

Citace:
BUBLÍKOVÁ, D., MAŠEK, B., VOREL, I., JENÍČEK, Š. Stability of Retained Austenite in High-Strength Martensitic Steels with Low Ms Temperature. Manufacturing technology, 2017, roč. 17, č. 4, s. 428-433. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stability of Retained Austenite in High-Strength Martensitic Steels with Low Ms Temperature
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Dagmar Bublíková , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček
Abstrakt CZ: Pro zlepšení mechanických vlastností vysokopevných ocelí je důležitým faktorem zastabilizování vhodného množství metastabilního zbytkového austenitu v martenzitické matrici. V poslední době byly vyvinuty různé inovativní postupy tepelného a termomechanického zpracování, které využívají vliv zbytkového austenitu ve struktuře pro zlepšení tažnosti při zachování vysokých hodnot meze pevnosti. Do této skupiny patří i Q-P proces (Quenching and Partitioning proces), který využívá kombinaci martenzitu a zbytkového austenitu k získání meze pevnosti přes 2000 MPa s tažností kolem 10%. Pro tento experiment byly navrženy čtyři oceli legované především manganem, křemíkem, molybdenem a chromem s nízkou teplotou Ms. Při návrhu tepelného zpracování byly zkoušeny různé teploty austenitizace, rychlosti ochlazování, teploty zakalení a teploty přerozdělení uhlíku, kdy dochází ke stabilizaci austenitu. Experimentálním tepelným zpracováním byla dosažena u všech ocelí martenzitická struktura s určitým podílem zbytkového austenitu. Pevnosti se pohybovaly v rozsahu 1750-2400 MPa s tažnostmi A5mm 10-15 %. Nejvyšší podíl zbytkového austenitu naměřený RTG difrakcí byl 10 %. Stabilita zbytkového austenitu byla u režimu s nejvyšším podílem zbytkového austenitu zkoušena za tepla i zastudena.
Abstrakt EN: An important factor in enhancing the mechanical properties of high-strength steels is the stabilization of an appropriate amount of metastable retained austenite in martensitic matrix. Various novel heat treatment and thermomechanical processing routes have been developed recently which benefit from the effects of retained austenite in terms of achieving better elongation at still high ultimate strength levels. One of these procedures is the Q&P process (Quenching and Partitioning). It produces martensite and retained austenite to obtain strengths of more than 2000 MPa and elongation levels of about 10%. For this investigation, four steels with low Ms temperatures have been selected. Their chemistries contained manganese, silicon, molybdenum and chromium. The development of heat treatment sequences involved trials with various austenitizing temperatures, cooling rates, quenching temperatures, and carbon partitioning temperatures for the stage in which austenite becomes stabilized. The experimental heat treatment led to microstructures consisting of martensite with retained austenite in all the steels. Their strengths were in the range of 1750–2400 MPa and their A5mm elongation was 10–15 %. The largest fraction of retained austenite, according to X-ray diffraction, was 10 %. Specimens with the largest fraction of retained austenite obtained from one schedule were used for studying the stability of retained austenite under cold and hot.
Klíčová slova

Zpět

Patička