Přejít k obsahu


HEAT TREATMENT OF THE TRIP STEEL WITH PARTIAL SUBSTITUTION OF SILICON BY ALUMINIUM

Citace:
KUČEROVÁ, L., JANDOVÁ, A., KÁŇA, J. HEAT TREATMENT OF THE TRIP STEEL WITH PARTIAL SUBSTITUTION OF SILICON BY ALUMINIUM. In 26th National Conference on Heat Treatment. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů; ECOSOND s.r.o., 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-907043-0-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HEAT TREATMENT OF THE TRIP STEEL WITH PARTIAL SUBSTITUTION OF SILICON BY ALUMINIUM
Rok vydání: 2017
Místo konání: Jihlava
Název zdroje: Asociace pro tepelné zpracování kovů; ECOSOND s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Bc. Andrea Jandová , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Nízko legované vysoce pevné oceli využívající TRIP (transformation induced plasticity) efekt dosahují zajímavých kombinací poměrně vysokých pevností kolem 800 MPa a vysokých tažností nad 30%. Právě díky svým mechanickým vlastnostem jsou vyvíjeny především pro aplikace v automobilovém průmyslu. Dobré mechanické vlastnosti těchto ocelí jsou podmíněny jejich vícefázovou mikrostrukturou tvořenou směsí feritu, speciálního bainitu bez karbidů a zbytkového austenitu. Tuto mikrostrukturu lze připravit dvou-krokovým tepelným zpracováním s prodlevou na teplotách, při kterých probíhá intenzivní bainitická transformace. V rámci této práce bylo tepelné zpracování provedeno v laboratorní peci na oceli 0.2C-1.5Mn-0.6S-1.5Al. Byly použity teploty ohřevu v rozmezí 770 ? 950 °C a následné chlazení v solné lázni o teplotě 200 °C nebo 400 °C. Po dosažení teploty 425 °C byly vzorky přemístěny do pece, kde proběhla bainitická prodleva, rovněž na teplotě 425 °C. Výsledné mikrostruktury byly analyzovány s využitím řádkovací elektronové mikroskopie a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem. Na zpracovaných vzorcích byly dosaženy pevnosti 750 ? 908 MPa a tažnosti 33 ? 42%.
Abstrakt EN: Low alloyed high strength steel utilizing TRIP (transformation induced plasticity) effect achieve interesting combinations of relatively good strengths around 800 MPa and high elongation above 30%. This is the reason why these steels are developed mainly for an automotive industry. Good mechanical properties of TRIP steels are obtained due to the multiphase microstructure of these steels consisting of ferrite, carbide-free bainite and metastable retained austenite. This microstructure can be prepared by two step annealing with the second hold in temperature region of bainite transformation. This heat treatment was carried out in a laboratory furnace in this work using 0.2C-1.5Mn-0.6S-1.5Al steel. Heating temperatures of 770-950 °C were used with subsequent cooling in salt bath heated to 200 °C or 400 °C. After reaching the temperature of 425 °C, the samples were moved to the furnace and held at the temperature of 425° C. Final microstructures were characterised by scanning electron microscopy and mechanical properties were measured by tensile test. Resulting microstructures achieved the strengths of 750 ? 908 MPa and total elongations of 33-42%.
Klíčová slova

Zpět

Patička