Přejít k obsahu


Analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů

Citace:
KUČEROVÁ, L. Analýza závislostí kvalitativních parametrů řezů na použití různých technologií řezání kovových materiálů. ARC-H Hradec Králové s. r. o., 2017.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of dependency of qualitative parameters of cut surfaces of metals on used cutting technologies
Rok vydání: 2017
Název zdroje: ARC-H Hradec Králové s. r. o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Pomocí laseru, plasmy a acetylenu byly připraveny vždy tři typy řezů: rovný řez, velký kulatý otvor a malý kulatý otvor. Ze všech řezů byly odebrány podélné a příčné vzorky pro následnou analýzu. Na všech vzorcích byla provedena světelná a řádkovací elektronová mikroskopie povrchových a pod-povrchových oblastí. Hloubky, do kterých byl základní materiál ovlivněn jednotlivými technologiemi řezu, byly stanoveny obrazovou analýzou snímků pořízených světleným mikroskopem, průběhem mikrotvrdosti a nanotvrdosti.
Abstrakt EN: Three different geometries (straight cut, big circular hole and small circular hole) were cut by plasma, laser and acetylene. Longitudinal and transverse samples were taken from all nine cuts for subsequent analysis. Light and scanning electron microscopy of surface and below-surface areas were carried out at all samples. The depth of material which was influenced by cutting was established by image analysis of light micrographs, micro-hardness measurement and nano-hardness measurement.
Klíčová slova

Zpět

Patička