Přejít k obsahu


Analýza materiálů ložiskových domků

Citace:
KUČEROVÁ, L., CHVAL, Z. Analýza materiálů ložiskových domků. AM - C.M.E. s.r.o., 2017.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the material of bearing houses
Rok vydání: 2017
Název zdroje: AM - C.M.E. s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D.
Abstrakt CZ: Byla provedena komplexní materiálová analýza dvou ložiskových domků z šedé litiny, které praskaly za provozu a referenčních bezvadných vzorků ze stejných materiálů. Ze všech domků byly připraveny výbrusy pro světlenou mikroskopii, byla provedena kontrola chemického složení a ověřeny mechanické vlastnosti měřením tvrdosti a zkouškou tahem. Na prasklých domcích byla dále analyzována lomová plocha s využitím řádkovací elektronové mikroskopie. Problematika praskání domků za provozu byla dále analyzována pomocí počítačových simulací a výpočtů reálného zatížení domků.
Abstrakt EN: Complex material analysis of two bearing houses from grey iron, which fractured at service and reference houses without failure from the same material were carried out. Metallographic cross sections were prepared from all houses for subsequent light microscopy observation. Chemical composition was checked at all samples and mechanical properties were established by hardness measurement and tensile test. The issue of service failure of bearing houses was also analysed by computer simulations and calculations of the real loading of the houses.
Klíčová slova

Zpět

Patička