Přejít k obsahu


Modelling of Real Car-to-Pedestrian Accident: Comparison of Various Approaches in the Car Bonnet Modelling

Citace:
ŠPIČKA, J., VYCHYTIL, J., MAŇAS, J., PAVLATA, P., MOTL, J. Modelling of Real Car-to-Pedestrian Accident: Comparison of Various Approaches in the Car Bonnet Modelling. In ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics. Praha: Nakladatelství ČVUT (CTN), 2017. s. 805-815. ISBN: 978-80-01-06174-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modelling of Real Car-to-Pedestrian Accident: Comparison of Various Approaches in the Car Bonnet Modelling
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství ČVUT (CTN)
Autoři: Ing. Jan Špička , Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Jaroslav Maňas , Petr Pavlata , Jakub Motl
Abstrakt CZ: Cílem této práce byla rekonstrukce reálné nehody chodce s vozidlem. Zúčastněné vozidlo bylo typu Škoda Roomster a zraněným chodcem byla 77 letá žena. Geometrie, materiálové vlasnosti a počáteční podmínky (pozice a rychlost) auta tak jako anthropometrická data chodce jsou známi z protokolu o nehodě. Tento byl poskytnut z projektu CzIDAS. Vozidlo se pohybovalo rychlostí 30 km/h a srazilo chodce zleva. Protokol o nehodě obsahuje popis poškození vozidla a poranění chodce. Tato rekonstrukce nehody se snaží namodelovat jak poškození vozidla, tak poranění chodce, tak aby odpovídalo skutenčné nehodě.
Abstrakt EN: Purpose of this work is reconstruction of a real vehicle to pedestrian collision. The involved car model was Skoda Roomster and the participating pedestrian was 77 years old female. The geometry, mechanical parameters of the car, initial properties (position and velocity) as well as the anthropometric data of the female are know from the accident protocol, provided by CzIDAS project (Czech In-depth Accident Study). The car moved with the initial velocity equalling 30 km/h and hit the pedestrian from her left side by its right-frontal part. The accident protocol contains also the description of the car damage and injury sustained by the pedestrian. The effort of the accident reconstruction was to not only to meet deformation of the vehicle (shape and maximal bonnet intrusion, but also pedestrian injury.
Klíčová slova

Zpět

Patička