Přejít k obsahu


Optical properties of zinc titanate perovskite prepared by rf sputtering

Citace:
MÜLLEROVÁ, J., ŠUTTA, P., MEDLÍN, R., NETRVALOVÁ, M., NOVÁK, P. Optical properties of zinc titanate perovskite prepared by rf sputtering. Journal of ELECTRICAL ENGINEERING, 2017, roč. 68, č. 7, s. 10-16. ISSN: 1335-3632
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optical properties of zinc titanate perovskite prepared by rf sputtering
Rok vydání: 2017
Autoři: Jarmila Müllerová , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín Ph.D. , Ing. Marie Netrvalová Ph.D. , Ing. Petr Novák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek uvádí výsledky výzkumu z optické transmitanční spektrofotometrie spolu s daty ze strukturní rentgenové difrakce za účelem určení optických vlastností série vzorků tenkých vrstev perovskitu ZnTiO3 deponovaných na skle reaktivním magnetronovým naprašováním. Jednotlivé vzorky ze série se navzájem liší množstvím titanu, což posloužilo jako zdroj změn ne jenom struktury, nýbrž i změn disperzních optických vlastností. Nízká porosita materiálu byla zjištěna použitím Bruggemanovy aproximací efektivního média. Se stoupajícím množstvím titanu ve vrstvách byl pozorován zjevný ?modrý? posun optické šířky zakázaného pásma. Pozorované změny zakázaného pásma energií je dobrý potenciál pro optoelektronické a foto-katalytické aplikace ZnTiO3.
Abstrakt EN: In this paper we report results from optical transmittance spectroscopy complemented with data on structure from XRD measurements to determine optical properties of a series of ZnTiO3 perovskite thin films deposited on glass by reactive magnetron co-sputtering. The members of the series differ by the titanium content that was revealed as an origin of the changes not only in structure but also in dispersive optical properties. Low porosity has been discovered and calculated using the Bruggeman effective medium approximation. An apparent blue-shift of the optical band gap energies with increasing titanium content was observed. The observed band gap engineering is a good prospective for eg optoelectronic and photocatalytic applications of ZnTiO3.
Klíčová slova

Zpět

Patička