Přejít k obsahu


Subjektivně zabarvený popis

Citace:
VEJVODOVÁ, J. Subjektivně zabarvený popis. In Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno : Masarykova univerzita, 2017, s. 65-78. ISBN: 978-80-210-8758-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Description based on subjective perception
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PaedDr. Jana Vejvodová CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek je případovou studií výuky českého jazyka (komunikační a slohové výchovy). Autorka uplatňuje metodiku AAA jako prostředek obsahově zaměřeného přístupu v didaktice. Případová studie je rozdělena do následujících částí: Úvod (zahrnující teoretická východiska) ? Anotace ? Analýza - Alterace ? Závěr. Tři vybrané výukové situace jsou popsány, analyzovány, zhodnoceny, jsou uvedeny návrhy alterací.
Abstrakt EN: This paper presents a case study of instruction in the field of Czech language as the mother tongue. The author followed the 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching. The case study is structured into the following parts: Introduction ? Theoretical background ? Annotation ? Analysis ? Alteration ? Conclusions ? References. Three teaching situations are described, analysed and assesed, alterations are suggested.
Klíčová slova

Zpět

Patička