Přejít k obsahu


Ověřená technologie zpracování povrchů pikosekundovým laserem pomocí metody posuvného laserového texturování

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., KUČERA, M. Ověřená technologie zpracování povrchů pikosekundovým laserem pomocí metody posuvného laserového texturování. 2017.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology of surface treatment by picosecond laser by means of shifted laser texturing
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Martin Kučera
Abstrakt CZ: Byla vyvinuta a ověřena technologie zpracování povrchů pikosekundovým laserem pomocí metody posuvného laserového texturování (shifted laser surface texturing - sLST). Metoda posuvného laserového texturování povrchu je předmětem patentového řízení. V této metodě jsou laserové impulsy rychle rozděleny na celý zpracovaný povrch aplikací pouze jedné laserové stopy na jeden objekt při jednom opakování. Každé další opakování se mírně posune na povrchu a posloupnost posunů vytváří tvar objektů. Skenování probíhá na přímých čárách a pulzování laseru je zapnuto nepřetržitě během zpracování celé čáry. Tato metoda minimalizuje negativní efekty: akumulaci tepla v materiálu a stínění plazmatu při procesu. Technologie byla použita pro vytvoření textur s rozměry detailů v desítkách mikrometrů a hloubkou jednotky až desítky mikrometrů na různých ocelích a keramických materiálech.
Abstrakt EN: The technology of surface treatment with picosecond laser was developed and verified using shifted laser surfacetexturing (sLST). The method of shifted laser surface texturing is patent pending. In this method, laser pulses are rapidly distributed to whole the processed surface by applying only one laser spot to one object at one repetition. Each next repetition is slightly shifted on surface and sequence of shifts forms shape of objects. Scanning is done on straight lines and laser pulsing is switched on continuously during processing of whole lines. This method minimizes negative effects: heat accumulation in the material and plasma shielding during the process. The technology has been used to create textures with size of features tens of micrometers and depth ones to tens of microns in different steels and ceramic materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička