Přejít k obsahu


Design a analýza pohonů podvodních robotů

Citace:
BLÁHA, L., ČECHURA, T., JÁGER, A. Design a analýza pohonů podvodních robotů. Západočeská univerzita v Plzni, 2017.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Design and analysis of underwater thrusters
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Lukáš Bláha Ph.D. , Ing. Tomáš Čechura , Ing. Arnold Jáger
Abstrakt CZ: Projekt Design a analýza pohonů podvodních robotů se soustředí na výzkum a vývoj ucelené metodologie návrhu speciálních pohonných jednotek pro mobilní roboty jako potenciální možné rozšíření vyučovaných předmětů robotiky a mechatroniky na katedře kybernetiky. V rámci projektu je řešena specifická úloha konstrukce, modelování, simulace, testování a identifikace parametrů vyvinutého prototypu vrtulového pohonu, která představuje dostatečně obecný model pro demonstraci procesu vývoje, řízení a verifikace moderních pohonných jednotek. Získaná a ověřená metodologie návrhu, analýzy a verifikace vrtulového pohonu, včetně reálných experimentů na vzniklém prototypu, bude použita pro inovaci současných vyučovaných předmětů souvisejících s robotikou a mechatronikou na Katedře kybernetiky. Vyvinutý prototyp vrtulového pohonu a testovacího standu bude v budoucnosti dále využit pro konstrukci, modelování a návrh řízení podvodních robotických plavidel jako nový směr výuky moderních robotických systémů.
Abstrakt EN: The Project Design and Analysis of Underwater Robot Thrusters focuses on research and development of a comprehensive methodology for the design of special propulsion units for mobile robots as a potential extension of the subjects of robotics and mechatronics taught at the Department of Cybernetics. Within the project, the specific role of design, modeling, simulation, testing and identification of the parameters of the prototype propeller propulsion is presented, which represents a sufficiently general model for demonstrating the process of development, control and verification of modern propulsion units. The proven methodology of propeller design, analysis and verification, including real-world prototype experiments, will be used to innovate current teaching subjects related to robotics and mechatronics at the Department of Cybernetics. Developed thruster prototype and test stand will be further exploited in the design and modeling of underwater robotic vehicles as a new direction for the teaching of modern robotic systems.
Klíčová slova

Zpět

Patička