Přejít k obsahu


Use of motion capture and eye tracking in scientific tasks

Citace:
ŽELEZNÝ, M., JEDLIČKA, P., KRŇOUL, Z. Use of motion capture and eye tracking in scientific tasks. In Digitalna obrada govora i slike DOGS 2017, Novi Sad, Novembar 2017. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017. s. 65-68. ISBN: 978-86-7892-993-9 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of motion capture and eye tracking in scientific tasks
Rok vydání: 2017
Místo konání: Novi Sad
Název zdroje: University of Novi Sad
Autoři: Doc. Ing. Miloš Železný Ph.D. , Ing. Pavel Jedlička , Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jedná se o přehledový dokument, který popisuje stávající metody a možné aplikace technologie snímání pohybu a sledování očí v různých oblastech vědeckého výzkumu. Po krátkém přehledu historie sledování pohybu jsou uvedeny hlavní principy pro snímání pohybu. Podobně je popsán postup sledování oka. Nakonec jsou aplikace obou technologií prezentovány ve dvou úrovních. Nejprve jsou zmíněny obecné možné aplikační oblasti, následované příklady reálných úkolů a projektů řešených v laboratořích instituce autorů. Návrhy budoucího vývoje v této oblasti představují závěr práce.
Abstrakt EN: This is an overview paper that describes existing methods and possible applications of motion capture and eye tracking technologies in various domains of scientific research. After brief overview of history of motion tracking the main principles used for motion capture are presented. Similarly, eye tracking procedure is described. Finally, applications of both technologies are presented in two levels. First, general possible domains of application is mentioned, followed by examples of real tasks and projects solved in the laboratories of authors’ institution. Proposals for future development in the domain constitutes the conclusion of the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička