Přejít k obsahu


Návrh designu prototypového nástroje

Citace:
BRICÍN, D. Návrh designu prototypového nástroje. 2017.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype tool design
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. David Bricín
Abstrakt CZ: Ověřená technologie se zabývá návrhem designu obráběcího nástroje vyměnitelné břitové destičky. Technologie se postupně zabývá návrhem základní geometrie nástroje. Řeší sklon ostří nástroje vůči obrobku, tvar utvařeče třísek a umístění chladících kanálků uvnitř nástroje. Dále se také zabývá namáháním nástroje o to vlivem působící kapaliny a vlivem obráběcího procesu.
Abstrakt EN: Verified technology is concerned with designing a cutting insert tool design. The technology gradually deals with the design of the basic tool geometry. It solves the slope of the tool blade against the workpiece, the shape of the chip maker and the location of the cooling channels inside the tool. It also deals with stressing the tool due to the influence of the liquid and the influence of the machining process.
Klíčová slova

Zpět

Patička