Přejít k obsahu


MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HEAT-AFFECTED HVOF SPRAYE D HASTELLOY C-276 COATING

Citace:
HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., VOSTŘÁK, M., ČESÁNEK, Z., SMAZALOVÁ, E., GLANC, A. MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HEAT-AFFECTED HVOF SPRAYE D HASTELLOY C-276 COATING. In 26th International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2017. Ostrava: Tanger s.r.o., 2017. s. 1104-1109. ISBN: 978-80-87294-79-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF HEAT-AFFECTED HVOF SPRAYE D HASTELLOY C-276 COATING
Rok vydání: 2017
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger s.r.o.
Autoři: Ing. Šárka Houdková Šimůnková Ph.D. , Ing. Marek Vostřák , Ing. Zdeněk Česánek Ph.D. , Ing. Eva Smazalová , Ing. Aleš Glanc
Abstrakt CZ: V příspěvku byl hodnocen vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu, mechanické a tribologické vlastnosti povlaku Hastelloy C-276, deponovaného poocí technologie HVOF. Zatímco zpracování v peci způsobilo zvýšení tvrdosti za současného zhoršení kluzných vlastností a odolnisti proti opotřebení vlivem oxidace, laserové tepelné zpracování vedlo k homogenizaci mikrostruktury. Snížení tvrdosti za současného zvýšení houževnatosti by mohlo být pozitivní z hlediska eliminace křekké delaminace při namáhání.
Abstrakt EN: The influence of heat treatment on the microstructure, mechanical and sliding wear properties of Hastelloy C-276 HVOF sprayed coatings was evaluated. The applied furnace heat treatment modified the coatings microstructure, leading to precipitation hardening and oxidation of inter-splat boundaries, but had a negative effect on the sliding wear resistance. The laser heat treatment eliminated the intersplat boundaries and porosity. The obtained dendritic microstructure have lower microhardness compare to as sprayed coating, which implies higher toughness possibly being beneficial to avoid the brittle fracture during wear loading.
Klíčová slova

Zpět

Patička