Přejít k obsahu


Města horní královská

Citace:
LHOTÁK, J. Města horní královská. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 629-634. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Royal mining towns
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Encyklopedické heslo se zabývá královskými horními městy. Tento termín vyjadřoval od 17. století někdejší svobodná horní města.
Abstrakt EN: The encyclopaedic entry deals with the royal mining towns. This term former unattached mining towns expressed since the 17th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička