Přejít k obsahu


Města horní svobodná

Citace:
LHOTÁK, J. Města horní svobodná. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 634-639. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unattached mining towns
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Encyklopedické heslo se zabývá svobodnými horními městy. Tato města vznikala v souvislosti s hornickou činností od 16. století a oproti poddanským městům se vyznačovala různou mírou právní suverenity.
Abstrakt EN: The encyclopaedic entry deals with the unattached mining towns. These towns was founded in the context of mining activity from the 16th century and were characterized by different level of juristic sovereignity in contrast with the seignorial towns.
Klíčová slova

Zpět

Patička