Přejít k obsahu


Města municipální (ochranná)

Citace:
LHOTÁK, J. Města municipální (ochranná). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 639-643. ISBN: 978-80-7380-602-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Seignorial Municipal Towns
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Encyklopedické heslo se zabývá municipálními (ochrannými) městy. Šlo o města s velkou mírou nezávislosti na svých vrchnostech, blížily se postavením zeměpanských měst (např. královských měst).
Abstrakt EN: The encyclopedic entry deals with the seignorial municipal towns. It expressed towns with the strong independence on their seignors. These towns were approaching the status of landowning towns (e. g. royal towns).
Klíčová slova

Zpět

Patička