Přejít k obsahu


Způsob řízení víceuživatelského hlasového dialogového systému pomocí diskrétní simulace

Citace:
ŠMÍDL, L., ŠVEC, J., CHÝLEK, A. Způsob řízení víceuživatelského hlasového dialogového systému pomocí diskrétní simulace. Praha, 2017.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A method of managing a multi-user voice dialogue system using discrete simulation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Luboš Šmídl Ph.D. , Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Adam Chýlek ,
Abstrakt CZ: Způsob je prováděný na výpočetním zařízení obsahujícím výpočetní jednotku, vstupní a výstupní zařízení a uživatelské rozhraní. Diskrétní simulace obsahuje simulační procesy rozpoznávání řeči a syntézy řeči, které generují simulační události a vytvářejí spojení k zajištění exkluzivních přístupů simulačních procesů ke sdíleným zdrojům, zejména k procesům rozpoznávání řeči a syntézy řeči. Proces rozpoznávání řeči generuje simulační události ve formě prioritních událostí. Prioritní události jsou vyřízeny v okamžiku vzniku přednostně před naplánovanými událostmi. Výpočetním zařízením je zprostředkovávána komunikace mezi množinou reálných uživatelů a množinou simulovaných protějšků. Mezi množinami je alespoň jedna komunikační vazba. Simulovaný protějšek je ve formě simulačního procesu a komunikační vazba je zprostředkována procesy rozpoznávání a syntézy řeči.
Abstrakt EN: The method is performed on a computing device comprising a computing unit, an input and output device and a user interface. The discrete simulation includes speech recognition and speech synthesis simulation processes that generate simulation events and create links for providing exclusive access of simulation processes to shared resources, especially speech recognition and speech synthesis. The speech recognition process generates simulation events in the form of priority events. Priority events are dealt with at the moment when they occur, before the scheduled events. The computing device mediates communication between a plurality of real users and a plurality of simulated counterparts. There is at least one communication link between the pluralities. The simulated counterpart is in the form of a simulation process and the communication link is mediated by speech recognition and speech synthesis processes.
Klíčová slova

Zpět

Patička