Přejít k obsahu


Macroporous ceramic foam derived from geopolymer mixture via sponge replication method: processes for manufacturing and characterization

Citace:
KOVÁŘÍK, T., KŘENEK, T., SVOBODA, M., POLA, M., RIEGER, D., KADLEC, J., FRANČE, P. Macroporous ceramic foam derived from geopolymer mixture via sponge replication method: processes for manufacturing and characterization. In The 15th International Conference on Advanced Materials (IUMRS-ICAM2017). Japan: The Materials Research Society of Japan (MRS-J), 2017. s. nestránkováno.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Macroporous ceramic foam derived from geopolymer mixture via sponge replication method: processes for manufacturing and characterization
Rok vydání: 2017
Místo konání: Japan
Název zdroje: The Materials Research Society of Japan (MRS-J)
Autoři: Ing. Tomáš Kovářík Ph.D. , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Ing. Miloš Svoboda Ph.D. , Michal Pola , Ing. David Rieger , Ing. Jaroslav Kadlec , RNDr. Petr Franče
Abstrakt CZ: Celulární keramika tvoří specifickou třídu materiálů mající vysokou míru pórovitosti a to obvykle vyšší než 60 objemových %. Tyto keramické materiály jsou charakteristické buněčnou strukturou v trojrozměrném uspořádání s otevřenými a / nebo uzavřenými póry. Díky své struktuře vykazuje celulární keramika jedinečnou kombinaci vlastností, jako je nízká hustota, nízká tepelná vodivost, vysoká propustnost, vysoká tepelná odolnost, vysoká pórovitost a specifická povrchová plocha. Pro výrobu celulární keramiky byla navržena široká škála způsobů přípravy, jednou z nich je metoda tzv. polymerní replikační techniky (potažení polymerní pěny a její následné vyhoření). Klíčovými parametry v procesu výroby je rovnoměrné pokrytí polymerního substrátu, přilnavost keramické suspenze, reologie a chemické složení hmoty. Materiály na bázi geopolymeru představují nové možnosti v přípravě anorganického porézního substrátu, který lze transformovat vhodným tepelným zpracováním na požadovanou keramickou strukturu. Výhoda tohoto způsobu je snadno nastavitelná kinetika vytvrzování čerstvé geopolymerní směsi na povrchu polymerní pěny.
Abstrakt EN: Cellular ceramics constitute a specific class of materials containing a high level of porosity, greater than 60 vol%, which are characterized by the presence of three-dimensionally arranged open and/or closed cells. Because of their structure, cellular ceramics exhibit a unique combination of properties such as low density, low thermal conductivity, low thermal mass, high permeability, high thermal shock resistance, high porosity and high specific surface area, making them essential for various engineering application. A wide range of processing routes have been proposed for production of cellular ceramic, replication of a sacrificial foam template is one of them. Concerning the macro/micro-structure, the processing can strongly influence various characteristics of cellular ceramics. A critical point in the process is the production of uniform unfired coating on the polymeric template. For this case, the chemical composition, rheology behavior and adherence of ceramic slurry are key parameters. Geopolymer-based materials provide an innovative way to synthesis of inorganic substrate which can be directly converted via proper heat treatment into desired ceramic structure. An advantage of this process is easily adjustable hardening kinetics of fresh geopolymer mixture resulted in suggestible coating step.
Klíčová slova

Zpět

Patička