Přejít k obsahu


New laser surface texturing method enabling high processing speeds

Citace:
MARTAN, J., MOSKAL, D., KUČERA, M. New laser surface texturing method enabling high processing speeds. In LPM2017 - 18th International Symposium on Laser Precision Microfabrication. Toyama: Japan Laser Processing Society, 2017. s. 1-5. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New laser surface texturing method enabling high processing speeds
Rok vydání: 2017
Místo konání: Toyama
Název zdroje: Japan Laser Processing Society
Autoři: Ing. Jiří Martan Ph.D. , Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Martin Kučera
Abstrakt CZ: Texturování povrchu laserem je slibnou technologií pro budoucí širokou aplikaci funkčních povrchů se specifickými vlastnostmi, jako je hydrofobní / hydrofilní, antibakteriální, proti-přilepení / lepení, samočistící, antikorozní, absorbující světlo, nízké tření atd. V posledních letech byl udělán velký pokrok, ale ve většině případů to trvá od minut až po jednu hodinu, než vznikne jeden čtvereční centimetr funkčního povrchu. Dokonce i dostupnost vysoce výkonných pulsních laserů v posledních letech dramaticky nezvyšovala produktivitu, protože existují fyzikální omezení současných metod zpracování: akumulace tepla a oxidace, stínění plazmatem a přesnost při vysokých rychlostech. Za účelem vyřešení těchto omezení byla vyvinuta nová metoda nazvaná metoda posuvného laserového texturování povrchu (sLST). V této práci popisujeme princip metody a porovnáváme výsledky textur se standardními metodami. Nová metoda má potenciál být alespoň 100krát produktivnější bez účinků akumulace tepla a prakticky neomezeného počtu složitě tvarových objektů, které jsou vyrobeny s vysokou přesností na povrchu.
Abstrakt EN: Laser surface texturing is a promising technology for future wide application of functional sur-faces with specific properties like hydrophobic/hydrophilic, antibacterial, antisticking/bonding, selfcleaning, anticorrosion, light absorbing, low friction, etc. Great advancements have been made in this field in last years, but in most cases it takes from minutes up to one hour to produce one square centimetre of a functional surface. Even availability of high power pulsed lasers in last years did not dramatically increase productivity, because there are physical limitations of current pro-cessing methods: heat accumulation and oxidation, plasma shielding effect and precision at high speeds. In order to solve these limitations, there have been developed a new method called shifted laser surface texturing method (sLST). In the present work we describe the principle of the method and show comparisons of texturing results with standard methods. The new method has a potential to be at least 100 times more productive with no heat accumulation effect and virtually unlimited number of complex shape objects produced with high precision on surface.
Klíčová slova

Zpět

Patička