Přejít k obsahu


Technologie výroby vysokopevných výkovků postupovým kalením s využitím vnitřního tepla materiálu

Citace:
JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H., VOREL, I. Technologie výroby vysokopevných výkovků postupovým kalením s využitím vnitřního tepla materiálu. 2018.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology of production of high-strength forging parts by progressive quenching using internal heat of material
Rok vydání: 2018
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ivan Vorel
Abstrakt CZ: Podstatou technologie je náhrada konvenčního postupu zpracování vysokopevných výkovků – normalizačního žíhání, kalení a popouštění za postupové kalení a volné dochlazení na vzduchu. Při použití technologie postupového kalení je využíváno vnitřní teplo vznikající jako výsledek mikrostrukturních změn, ke kterým dochází při ochlazování výkovků z dokovací teploty. Výhodou použití technologie je fakt, že je možno použít takových druhů ocelí, jejichž chemické složení se od konvenčních druhů kovářských ocelí odlišuje pouze vyšší přísadou levného křemíku. Následkem kombinace vhodné legovací strategie a postupového kalení lze snížit výrobní časy zpracování výkovků trvající v řádu hodin na časy minutové
Abstrakt EN: The goal of the technology is to replace the conventional process of production of high-strength forgings - normalization, quenching and tempering by progressive quenching and free cooling in the air. Using the process of progressive quenching technology, the internal heat, which is generated as a result of the microstructural changes during cooling from forging-finishing temperature is used. The advantage of using the technology is the fact, that it is possible to use such types of steels, whose chemical composition differs from the conventional grades of steels only by a higher addition of cheap silicon. As a result of the combination of a suitable alloying strategy and progressive quenching, it is possible to reduce the production times from hours to minutes.
Klíčová slova

Zpět

Patička