Přejít k obsahu


Nekonvenční zpracování nové generace vysokopevnostních výkovků

Citace:
VOREL, I., JENÍČEK, Š., JIRKOVÁ, H. Nekonvenční zpracování nové generace vysokopevnostních výkovků. MM Průmyslové spektrum, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 42. ISSN: 1212-2572
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unconventional method of processing of new generation of high-strength generation of forgings
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Ivan Vorel , Ing. Štěpán Jeníček , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Vysokopevnostní zušlechtěné výkovky se strukturou popuštěného martenzitu v současné době představují high-end skupinu kovárenských produktů. Díky nejnovějším poznatkům z oblasti fyzikálně-metalurgických dějů probíhajících v materiálu výkovků by skupina vysokopevnostních výkovků mohla být doplněna novou generací výkovků, jejichž struktura je tvořena nekonvenčním CFB (Carbide-Free bainitem) a QP martenzitem.
Abstrakt EN: High strength quenched and tempered forgings with the structure of the tempered martensite currently present a high-end group of forging products. Thanks to the latest findings in the field of physical-metallurgical processes, which take place in production of forgings, the high-strength forgings group could be complemented by a new generation of forgings with the structure, which consists of unconventional CFB (Carbide-Free Bainite) and QP martensite.
Klíčová slova

Zpět

Patička