Přejít k obsahu


Metallographic Observation for Evaluating Microstructural Evolution on Various Cross-Sections of Forged Part upon Air-Cooling from Finishing Temperature

Citace:
JENÍČEK, Š., VOREL, I., KÁŇA, J. Metallographic Observation for Evaluating Microstructural Evolution on Various Cross-Sections of Forged Part upon Air-Cooling from Finishing Temperature. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 53-56. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Metallographic Observation for Evaluating Microstructural Evolution on Various Cross-Sections of Forged Part upon Air-Cooling from Finishing Temperature
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Štěpán Jeníček , Ing. Ivan Vorel , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Užitné vlastnosti výkovků, a to zejména ty mechanické, jsou jedním z prvořadých aspektů, jenž je sledován zákazníky kováren. Tyto vlastnosti vycházejí z vnitřní struktury, jejíž vývoj závisí zejména na kombinaci parametrů deformačních procesů při kování, teplotního profilu při chladnutí a dále pak tvaru výkovku. Tvarově odlišné průřezy výkovků vykazují odlišný vývoj mikrostruktury, čímž u výkovků vzniká výrazná nehomogenita mechanických vlastností. V článku je řešena problematika sledování vývoje mikrostruktury vybraného výkovku v závislosti na průběhu ochlazování jednotlivých průřezů. Experimentální program technolgického zpracování výkovku je prováděn pomocí přístupu materiálove-technologického modelování. Vývoj mikrostruktury je determinován na základě analytických metod světelné a elektronové mikroskopie. Výsledky analýz jsou použity pro nástin optimalizačních kroků technologického zpracování zkoumaného výkovku
Abstrakt EN: Utility properties of forgings, particularly the mechanical ones, are among the primary aspects of interest to the customers of forge shops. These properties arise from internal structure whose evolution depends predominantly on the combination of parameters of deformation processes applied during forging, on the temperature profile during cooling and on the shape of the forged part. As microstructural evolution depends on the shape of the particular cross section of the forged part, an appreciable inhomogeneity of mechanical properties occurs in forgings. This article deals with observation of microstructural evolution in a chosen forged part, depending on cooling profiles of its various cross sections. The experimental programme of mechanical working and treatment of the forged part was based on the material-technological modelling approach. Microstructural evolution was studied using light and electron microscopic methods. Results of this analysis provided a basis for outlining optimization steps for mechanical working and treatment of the forged part.
Klíčová slova

Zpět

Patička