Přejít k obsahu


Welding of 42SiCr High-Strength Steel

Citace:
PEKOVIĆ, M., JENÍČEK, Š., RUBEŠOVÁ, K., VOREL, I., JIRKOVÁ, H. Welding of 42SiCr High-Strength Steel. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 1, s. 84-89. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Welding of 42SiCr High-Strength Steel
Rok vydání: 2018
Autoři: Michal Peković , Ing. Štěpán Jeníček , Bc. Kateřina Rubešová , Ing. Ivan Vorel , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: V dnešní době je v různých odvětvích průmyslu využíváno pokročilých vysokopevných ocelí. Využití těchto vysokopevných ocelí je ale často limitováno možnostmi technologií zpracování a výroby. Aby byly dosaženy požadované vlastnosti moderních vysokpevných ocelí musí být zajištěna požadovaná struktura, která se získává konkrétním tepelným zpracováním, jako je např. interkritické žíhání nebo Q-P proces. Problémem je potom jejich následné spojování, zejména svařování. Svařování velmi výrazně ovlivňuje mikrostrukturu a mechanické vlastnosti výsledného výrobku z důvodu velkého množství vneseného tepla do výrobku a následného rychlého ochlazení. Proto byly na experimentální vysokopevné oceli 42SiCr provedeny zkoušky svařování laserem a elektronovým svazkem. Svařování bylo provedeno na materiálu připraveného dvěma různými režimy Q-P procesu a klasickým postupem kalení. Svary, ovlivněná oblast i základní materiál byly podrobeny mikrostrukturním analýzám a byl zjišťován vliv vneseného tepla na ovlivnění struktury.
Abstrakt EN: Various industry sectors are using advanced high-strength steels nowadays. Application of these steels are often constrained by the capabilities of their manufacturing and processing technologies. To deliver the required properties, advanced high-strength steels must possess the prescribed microstructures which can be achieved by specific heat treatment routes, such as intercritical annealing or the Q&P process. Difficulties, however, arise in these materials’ joining, and welding in particular. Welding profoundly affects the microstructure and mechanical properties of the product due to the amount of heat input and subsequent rapid cooling. For these reasons, laser welding and electron beam welding tests were carried out on experimental 42SiCr steel. Prior to welding, the material was treated using two different Q&P process sequences and one conventional quenching sequence. The weld metal, the heat affected zone and the base material were examined by metallographic methods and the impact of the introduced heat on the microstructure was studied.
Klíčová slova

Zpět

Patička