Přejít k obsahu


Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance

Citace:
DILAWARY, S. A. A., MOTALLEBZADEH, A., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., MEDLÍN, R., HAVIAR, S., LUKÁČ, F., AFZAL, M. N., ÇÏMENOǦLU,, H. Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance. WEAR, 2018, roč. 404-405, č. 15 June 2018, s. 111-121. ISSN: 0043-1648
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modification of M2 hardfacing: Effect of molybdenum alloying and laser surface melting on microstructure and wear performance
Rok vydání: 2018
Autoři: Shaikh Asad Ali Dilawary , Amir Motallebzadeh , Ing. Šárka Houdková Šimůnková Ph.D. , Ing. Rostislav Medlín Ph.D. , RNDr. Stanislav Haviar Ph.D. , František Lukáč , Muhammad Naveed Afzal , Hüseyin Çïmenoǧlu,
Abstrakt CZ: Vliv legování (10 wt% Mo) a následného zpracování povrchu (laserové přetavení povrchu) na vlastnosti a chování byl hodnocen u PTA návaru oceli M2. Vlivem legování Mo došlo ke změně charaketru a povahy jak matrice, tak karbidů v povlaku M2. Naopak, laserové zpracování vedlo ke zjemnění struktury a potalčení precipitace karbidických částic. Navzdory zvýšení povrchové trvrdosti vykazoval povlak po laserovém zpracování pokles odolnosti proti opotřebení. Naopak, návar legovaný Mo zlepšil odolnost proti opotřebení, ačkoli jeho tvrdost poklesla. Důvodem byla tvorba oxidického tribofilmu typu Magneli v Mo legované oceli.
Abstrakt EN: The influence of alloying (10 wt% Molybdenum) and post deposition treatment (Laser Surface Melting) on the structural characteristics and wear performance of Plasma Transfer Arc deposited M2 hardfacings have been investigated. The nature of matrix and carbides of M2 hardfacing had changed upon Molybdenum addition while the Laser Surface Melting caused structural refinement and a decrease in carbide volume fraction. Despite an increase in hardness, Laser Surface Melting has resulted in reduction in sliding wear resistance against alumina counterface, while the Molybdenum enhanced the wear resistance even with decrease in hardness. This counter intuitive behaviour is attributed to Magnelli oxide containing tribo-oxide layer formation on the worn surface of Molybdenum alloyed hardfacings.
Klíčová slova

Zpět

Patička