Přejít k obsahu


Metodická cvičení - cesta ke kvalitě a úspěchu našich absolventů

Citace:
PFEFFEROVÁ, E. Metodická cvičení - cesta ke kvalitě a úspěchu našich absolventů. Plzeň, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje přínosu tzv. záchranářských metodických soustředění, které pořádá Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví FZS ZČU v Plzni 2x ročně, a to od roku 2010. Tato cvičení jsou zaměřena na poskytování přednemocniční neodkladné péče v terénních podmínkách. Na této akci se studenti zlepší v poskytování odborné první pomoci, nacvičí si práci s transportními a fixačními pomůckami používanými v terénu, ale také mají možnost vyzkoušet si např. záchranu tonoucího z vodní hladiny, vraku auta či z nepřístupného skalnatého terénu. Velká pozornost je věnována také nácviku komunikačních dovedností a týmové spolupráci. Studenti vyplňují vstupní a výstupní dotazník, kde hodnotí jak samotné cvičení, tak i své znalosti a dovednosti. Výsledky z těchto soustředění byly posluchačům prezentovány.
Klíčová slova

Zpět

Patička