Přejít k obsahu


Klíčové komponenty Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0 a jejich charakteristika

Citace:
BÍBA, O., DVOŘÁKOVÁ, L. Klíčové komponenty Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0 a jejich charakteristika. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč. 2018, č. 7, s. 13-14. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Key Components of Industry 4.0 - Companies 4.0 and their Characteristics
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. Mgr. Ondřej Bíba Ph.D. , Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Komponenty, které více či méně nezastupitelně symbolizují přechod k nové verzi výroby a společnosti, jsou diskutovány na různých profesních úrovních, ale můžeme konstatovat, že následující komponenty (klíčové technologie) tvoří základní jádro nově přicházející revoluce - Kyberneticko-fyzikální systémy (Cyber-Physical Systems; CPS), Big Data a jejich analýza, Simulace a virtualizace, Internet věcí (Internet of Things; IoT) a cloud, Internet služeb (Internet of Services; IoS) a Internet lidí (Internet of People; IoP), Kyberbezpečnost
Abstrakt EN: Components that more or less symbolize the transition to a new version of production and society are discussed at different professional levels, but we can state that the following components (key technologies) form the core of the newly-emerging revolution - Cyber-Physical Systems (CPS), Big Data and their Analysis, Simulation and Virtualization, Internet of Things (IoT) and Cloud, Internet of Services (IoS), Internet of People (IoP), Cyber Security.
Klíčová slova

Zpět

Patička