Přejít k obsahu


Benefity Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., BÍBA, O. Benefity Průmyslu 4.0 – Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč. 2018, č. 9, s. 17-18. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Benefits of Industry 4.0 - Society 4.0
Rok vydání: 2018
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Ing. Mgr. Ondřej Bíba Ph.D.
Abstrakt CZ: Koncepce Průmysl 4.0 – Společnost 4.0 může poskytnout mnoho konkurenčních výhod a přínosů podnikům - organizacím, které implementovaly do svých procesů, aktivit a činností principy, postupy, metody a nástroje Průmyslu 4.0. Článek prezentuje benefity Průmyslu 4.0 jako jsou efektivita práce, agilita, inovace, spokojenost zákazníka, optimalizace podnikových nákladů, zvyšování produktivity a podnikových výnosů, změna myšlení.
Abstrakt EN: Concept Industry 4.0 - Society 4.0 can provide many competitive benefits to businesses - organizations that have implemented the principles, procedures, methods and tools of Industry 4.0 in their processes and activities. The article presents Industry 4.0 benefits such as work efficiency, agility, innovation, customer satisfaction, business cost optimization, productivity and business revenue growth, changing thinking.
Klíčová slova

Zpět

Patička