Přejít k obsahu


Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku. ČVUT v Praze, Fakulta strojní : 2018.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: Oponentský posudek disertační práce na téma Model vnitropodnikového řízení nákladů strojírenského podniku. Autor disertační práce: Ing. Šárka Findová. Doktorský studijní program: Strojní inženýrství, ČVUT v Praze. Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku. Školitel: doc. Ing. Theodor Beran, Ph.D.
Klíčová slova

Zpět

Patička