Přejít k obsahu


Významné dokumenty v oblasti Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Významné dokumenty v oblasti Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0. ÚČETNICTVÍ, 2018, roč. Neuveden, č. 10, s. 5-7. ISSN: 0139-5661
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Significant Documents in Industry 4.0 - Society 4.0
Rok vydání: 2018
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Abstrakt CZ: V článku jsou prezentovány, analyzovány a diskutovány významné strategické dokumenty a studie, které se zabývají problematikou, realizací a dopady Průmyslu 4.0 - Společnosti 4.0 v České republice. Pozornost je zaměřena na fungování a prioritní úkoly platformy Aliance Společnost 4.0 a na směřování vládní politiky ČR v Akčním plánu pro Společnost 4.0.
Abstrakt EN: The article presents, analyzes and discusses important strategic documents and studies dealing with the issues, realizations and impacts of Industry 4.0 - Society 4.0 in the Czech Republic. Attention is focused on the functioning and priority tasks of the Alliance Society 4.0 platform and on the direction of the Czech government policy in the Action Plan for Society 4.0.
Klíčová slova

Zpět

Patička