Přejít k obsahu


Svařování mikrolegovaných ocelí

Citace:
KŘÍŽ, A. Svařování mikrolegovaných ocelí. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 139-149. ISBN: 978-80-87102-19-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Welding of microalloyed steels
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž ,
Abstrakt CZ: Článek pojednává o změnách mechanických vlastností doprovázených změnami struktury ve vazbě na svarový spoj mikrolegované oceli DOMEX 700MC. Jsou prezentovány, jak parametry svařování této oceli, tak i změny, které vyplývají z výsledků statické i dynamické zkoušky tahem. Tyto změny jsou dány do korelace se strukturními změnami. Článek přináší nejen informace o možnosti svařování mikrolegované oceli, ale také popisuje degradační procesy, které by vznikly v důsledku nedodržení správného technologického postupu svařování. Tyto poznatky jsou uvedeny i ve vazbě na provedenou rešerši použití svařovaných konstrukcí z mikrolegovaných ocelí.
Abstrakt EN: The present article discusses changes in mechanical properties associated with structural changes in a welded joint in DOMEX 700MC microalloyed steel. It presents the welding parameters for this steel, as well as the results of static and dynamic tensile tests, and correlates the latter with the structural changes. It also provides information on welding of this microalloyed steel and describes degradation processes which would be caused by incorrect welding procedures. The information is presented in the context of an earlier literature review of the use of welded structures from microalloyed steels.
Klíčová slova

Zpět

Patička