Přejít k obsahu


Experimentální vyhodnocení heterogenních svarových spojů měď-ocel

Citace:
ČEJKOVÁ, P. Experimentální vyhodnocení heterogenních svarových spojů měď-ocel. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 150-154. ISBN: 978-80-87102-19-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental assessment of dissimilar copper-steel weld joints
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Petra Čejková ,
Abstrakt CZ: Svařování dvou zcela odlišných materiálů různých mechanických, fyzikálních (termomechanických) vlastností vede vždy k degradaci jednoho nebo obou svařovaných materiálů z důvodu vzniku natavené zóny s odlišným chemickým složením. Tento příspěvek se bude zabývat analýzou svarového spoje měděného žebra s ocelovým návarem. Pro osvojení technologie svařování Fe-Cu byly provedeny tři typy zkušebních svarových spojů za použití dvou druhů svařovacích materiálů od různých dodavatelů. Byla použita technologie obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu (koutový svar) a svařování pod tavidlem (ocelový návar).
Abstrakt EN: When dissimilar materials – which possess different mechanical and physical (thermomechanical) properties – are welded together, it invariably leads to degradation of one or both of them, due to formation of a melted zone with a different chemical composition. This contribution offers an analysis of a weld joint between a coper rib and a steel overlay. In order to master the technology of Fe-Cu welding, three trial weld joints were made using two types of filler materials from different vendors. A fillet weld was made using gas metal-arc welding, whereas a steel overlay was produced using submerged-arc welding.
Klíčová slova

Zpět

Patička