Přejít k obsahu


Korozní odolnost laserem navařené slitiny Inconel 625 se zvýšeným obsahem molybdenu

Citace:
KLUFOVÁ, P., CHOCHOLATÝ, O. Korozní odolnost laserem navařené slitiny Inconel 625 se zvýšeným obsahem molybdenu. In Technická konference TESYDO 2018. Brno: TESYDO, s.r.o., 2018. s. 159-164. ISBN: 978-80-87102-19-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Corrosion resistance of Inconel 625 overlay with an increased molybdenum content deposited by laser cladding
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Pavla Klufová , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předložený článek se zabývá korozní odolností laserem navařené austenitické niklové slitiny typu Inconel 625 se zvýšeným obsahem molybdenu na substrát z oceli S355J2. Korozní odolnost byla testována Korozní zkouškou solnou mlhou dle normy ČSN EN ISO 9227. Hodnoceno bylo celkem 15 vzorků ze 3 sérií laserem navařených povrchů. Každá série zahrnovala 5 kusů vzorků připravených za stejných procesních podmínek navařování, avšak chemické složení přídavného prášku EuTroLoy 16625.04 (Inconel 625) bylo odlišné u každého z 5 vzorků. Přídavný prášek byl před navařením legován od 2 do 8 hm % molybdenem. Po korozní zkoušce bylo provedeno metalografické hodnocení korozních produktů na příčném řezu laserovým návarem.
Abstrakt EN: This article deals with the corrosion resistance of an overlay of Inconel 625, an austenitic nickel alloy with an increased level of molybdenum, deposited by laser cladding onto a substrate of S355J2 steel. Corrosion resistance was tested using the salt spray test according to ČSN EN ISO 9227. Overall, 15 specimens from 3 series of laser clad surfaces were tested. Each series contained 5 specimens produced under identical overlaying conditions. However, the chemical composition of the overlay powder EuTroLoy 16625.04 (Inconel 625) was different in each of the five specimens. Prior to deposition, 2–8 wt. % of molybdenum was added to the powder. After the corrosion test, the corrosion products were examined by metallographic observation of a cross-section through the overlay.
Klíčová slova

Zpět

Patička