Přejít k obsahu


Hledání biologických základů lidské kognice

Citace:
KAŠE, V. Hledání biologických základů lidské kognice. Biograf, 2017, roč. 65, č. 2017, s. 117-121. ISSN: 1211-5770
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Vojtěch Kaše
Abstrakt CZ: Recenzovaná publikace od chilských biologů Humberta R. Maturany a Francisca J. Varely je překladem knihy, která vyšla původně ve španělštině roku 1984. Štěpán Zajac knihu překládal z novějšího španělského vydání s přihlédnutím k její anglické a německé verzi. Původní text je v českém vydání rozšířen o doslov Francisca Varely k revidovanému vydání z roku 1992, doslov tvůrce německého překladu Kurta Ludewiga z roku 1986 a dvoustranný heslář odborných termínů. V recenzi se pokouším ukázat především ukázat, že hlavní příspěvek vydané knihy spočívá v tom, že českému čtenáři umožňuje nahlédnout do teoretického podhoubí, z něhož vzešly myšlenky do značné míry formativní pro dnešní kognitivní vědy.
Klíčová slova

Zpět

Patička