Přejít k obsahu


Metody distančního čtení a studium kulturní evoluce: Příklad z oblasti antických náboženství

Citace:
KAŠE, V. Metody distančního čtení a studium kulturní evoluce: Příklad z oblasti antických náboženství. Plzeň, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Autoři: Mgr. Vojtěch Kaše
Abstrakt CZ: Distančním čtením se v kontextu digital humanities označují metody, které umožňují prozkoumat, analyzovat a vizualizovat textová data za využití komputačních nástrojů z oblasti dolování dat, zpracování přirozeného jazyka a korpusové lingvistiky. Tyto metody umožňují získat globální náhled na obsah a strukturu rozsáhlých textů či celých korpusů a srovnávat je mezi sebou. V rámci humanitních věd jsou tyto metody používané především literárními vědci, kde jsou nahlíženy jako prostředek pro získání dodatečných vhledů v bádání založeném na kritickém čtení jednotlivých textů. V tomto příspěvku se pokusím ukázat, že díky své kontrolovatelnosti mohou být tyto metody použity i jinak, a to pro takzvaně hypotézami řízený výzkum komplexních sociálních jevů, jako je vývoj náboženských systému. To se pokusím demonstrovat za vyžití jedné metody distančního čtení při analýze korpusu antických řeckých textů pro účely prověření hypotézy tzv. ?big gods? z oblasti studia kulturní evoluce náboženství.
Klíčová slova

Zpět

Patička