Přejít k obsahu


Výpočetní modelování kulturního přenosu rituálních forem

Citace:
KAŠE, V., HAMPEJS, T. Výpočetní modelování kulturního přenosu rituálních forem. Brno, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno
Autoři: Mgr. Vojtěch Kaše , Mgr. Tomáš Hampejs
Abstrakt CZ: Cílem workshopu je nastínit možnosti výpočetního modelování za využití programu NetLogo pro studium socio-kognitivních procesů kulturního přenosu na příkladu kolektivních rituálů. V posledních dvou dekádách byla v rámci kognitivní vědy o náboženství vyprodukována řada experimentálních studií poukazujících na roli vrozené kognitivní výbavy pro lidské rituální chování. Byla formulována hypotéza, že tato výbava (tzv. rituální intuice) má zásadní dopad na to, zda je konkrétní rituál vyhodnocen jako atraktivní a zda jsou tak jeho účastníci motivováni jej dlouhodobě opakovat v nezměněné podobě. Jelikož se však tato hypotéza týká dlouhodobých kulturních procesů na úrovni populací, není možné ji prověřit za využití standardních experimentálních metod a je výzvou ji i důkladněji teoreticky rozpracovat, respektive si ji vůbec (formalizovaně) představit. V tomto workshopu se podrobněji podíváme na příklad výpočetního modelu studujícího tento problém a na jeho technické zpracování v programu NetLogo. Středem prezentace je ukázka modelování komplexního generativního procesu typického pro tzv. agentové modely obecně, tj. procesu, ve kterém jsou globální makro změny na úrovni kolektivů důsledkem lokálních individuálních rozhodnutí a interakcí jednotlivců.
Klíčová slova

Zpět

Patička