Přejít k obsahu


Poiesis náboženských světů: Univerzália lidské mysli a dynamika náboženských představ

Citace:
KAŠE, V. Poiesis náboženských světů: Univerzália lidské mysli a dynamika náboženských představ. Praha, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Autoři: Mgr. Vojtěch Kaše
Abstrakt CZ: Jak mohou poznatky kognitivních věd o fungování lidské mysli přispět k porozumění tomu, proč náboženské představy a formy chování napříč kulturami nabývají určitých podob spíše než jiných? Jaký typ poznatků tento typ bádání vlastně přináší, na co se dnes soustředí a k čemu mohou dané poznatky sloužit? Tato přednáška se pokusí představit některé možné odpovědi na tyto otázky za použití několika názorných příkladů z dějin náboženství. Výklad se bude dále soustředit na utváření akademického hnutí, pro které se vžilo označení ?kognitivní věda o náboženství? (cognitive science of religion - CSR). Ta představuje ztělesnění snah o ?znovu-zvědečtění? akademického studia náboženství započaté v 80. letech 20. století, a to zejména za využití poznatků kognitivních věd a evoluční psychologie. Porozumění formování tohoto hnutí umožňuje získat lepší vhled do fungování vědeckého diskurzu obecně.
Klíčová slova

Zpět

Patička