Přejít k obsahu


Cyklické korozní zkoušky

Citace:
CHOCHOLATÝ, O. Cyklické korozní zkoušky. In Technická konference Hrotovice 2017. Brno: TESYDO, s.r.o., 2017. s. 171-173. ISBN: 978-80-87102-15-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cyclic corrosion test
Rok vydání: 2017
Místo konání: Brno
Název zdroje: TESYDO, s.r.o.
Autoři: Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Korozní odolnost je velmi důležitá vlastnost výrobků a konstrukčních celků. Pro její testování se používají urychlené korozní testy. Je vždy důležité zvolit test, jehož výsledky co nejvíce odpovídají koroznímu napadení v daném prostředí. Nejpoužívanější metodou je stále test korozní odolnosti v solné mlze. Výsledky tohoto testu však většinou neodpovídají realitě. Z tohoto důvodu byly vyvinuty cyklické korozní testy, jejich reprodukovatelnost je vyšší a jejichž výsledky odpovídají reálnému koroznímu napadení v daném prostředí.
Abstrakt EN: Corrosion resistance is a very important feature of products and components. For its testing, accelerated corrosion tests are used. It is always important to choose a test whose results match as much as possible with the corrosive attack in the given environment. The most commonly used method is still salt spray test. However, the results of this test usually do not correspond to reality. For this reason, cyclic corrosion tests have been developed, their reproducibility is higher and their results correspond to real corrosive attack in the given environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička