Přejít k obsahu


Jak vědci rozumí objektivitě? Závěry kvalitativní fáze výzkumu

Citace:
JEDLIČKA, P., PAITLOVÁ, J. Jak vědci rozumí objektivitě? Závěry kvalitativní fáze výzkumu. Praha, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Autoři: PhDr. Petr Jedlička , Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Objektivita, jako jeden ze základních atributů vědy, se stala nedílnou součástí jejího étosu i ústředním tématem filosofie vědy a jako taková byla reflektována řadou významných autorů. V rámci projektu Objektivita: Experimentální přístup k tradičnímu filosofickému problému (GAČR 18-08239S), na němž participují jak filosofové vědy, tak vědci, zkoumáme pomocí metod experimentální filosofie koncept objektivity v současných přírodních vědách. Jedním z cílů projektu je identifikace jednotlivých dimenzí tohoto konceptu, tedy těch, s nimiž současní vědci skutečně pracují, a tím pádem jejich zpřístupnění pro další teoretické analýzy i výzkum. V tomto příspěvku předkládáme závěry z první, kvalitativní fáze výzkumu vycházející z individuálních i skupinových rozhovorů s vědci působícími v České republice. Tento empirický materiál konfrontujeme s některými teoretickými koncepty objektivity (Hacking, Crombie, Solomonová, Popper, Galison, Dastonová, Quine, Kuhn a další). Současně zde uvádíme řadu konkrétních poznatků ze současné české vědy a formulujeme hypotézy pro další (kvantitativní a experimentální) fáze výzkumu.
Klíčová slova

Zpět

Patička