Přejít k obsahu


Method of Hot Forming Hybrid Parts

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., VANČURA, F., ŠTÁDLER, C., BUBLÍKOVÁ, D. Method of Hot Forming Hybrid Parts. Alexandria, Virginia, USA, 2018.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Method of Hot Forming Hybrid Parts
Rok vydání: 2018
Místo konání: Alexandria, Virginia, USA
Název zdroje: United States Patent and Trademark Office
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Filip Vančura , Ing. Ctibor Štádler , Mgr. Dagmar Bublíková
Abstrakt CZ: Způsob tváření hybridních součástí za tepla, kde vedle sebe s tenkostěnným kusem ocelového materiálu, který byl ohřát na teplotu austenitu, je umístěn další kus materiálu z jiného tvářitelného kovu. Teplota zpracování tohoto tvářitelného kovu odpovídá teplotě, při které dochází k přerušení kalení ocelového materiálu v intervalu mezi teplotami Ms a Mf. Ocelový materiál a tvářitelný kov se pak tváří spolu, zatímco teplota klesá na teplotu blízkou teplotě tvářecího nástroje. Dále se výsledný polotovar ochladí na teplotu okolí.
Abstrakt EN: A method of hot forming hybrid parts wherein side-by-side with a thin-walled piece of steel stock, which has been heated to austenite temperature, another piece of stock of another formable metal is placed, The processing temperature of this formable metal corresponds to the temperature at which quenching of the steel stock is interrupted within an interval between the M.sub.s and M.sub.f temperatures. The steel stock and formable metal are then formed together, while the temperature decreases to a temperature which is close to the forming tool temperature. Next, the resulting semi-finished product is cooled to the ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička