Přejít k obsahu


Mezi dvěma decenálními recesy. K daňové politice Marie Terezie v Čechách v letech 1748-1775

Citace:
LHOTÁK, J. Mezi dvěma decenálními recesy. K daňové politice Marie Terezie v Čechách v letech 1748-1775. CORNOVA. Revue české společnosti pro výzkum 18. století, 2017, roč. 7, č. 2, s. 53-65. ISSN: 1804-6983
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Between Two Ten-Year Compacts: Maria Theresa's Taxation Policy in Bohemia, 1748-1775
Rok vydání: 2017
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá daňovou politikou Marie Terezie na příkladu Čech. Zásadním opatřením, předznamenávajícím další vývoj, bylo přijetí tzv. decenálního recesu zemským sněmem v roce 1748. Zajišťoval po dobu 10 let neměnnou výši daní (5 488 155 zl. 58 kr.) výměnou za garance, že nad tuto hodnotu císařovna nevznese požadavek ani v případě válečného konfliktu. S vypuknutím sedmileté války se však situace změnila a hned od roku 1756 se požadovaly mimořádné daně, vojenští rekruti, půjčky ve prospěch státního rozpočtu apod. V tomto klimatu nepřestala platit výše daní schválená decenálním recesem. Mír v Hubertusburgu (1763) úlevu nepřinesl, neboť Marie Terezie předložila ke schválení na vojenský rok 1764 nejen pokračování decenálního recesu, ale rovněž nové mimořádné daně a inkameraci některých nepřímých daní starších. Tyto povinnosti, spojené se zvýšením zatížení venkovských poddaných, se udržely až do roku 1775, kdy byl sjednán nový decenální reces, jenž platil až do roku 1789.
Abstrakt EN: This study examines the taxation policy of Maria Theresa as evidenced by the situation in Bohemia. A fundamental measure that opened the way for subsequent developments was the passing of the ten-year compact (or “Rezess”,as it was known), by the Bohemian parliament in 1748. This law guaranteed a fixed total tax contribution (5,488,155 gulders, 58 crowns) in return for a guarantee that the empress would not demand extra levies, even in the event of war. With the outbreak of the Seven Years’ War, however, the situation changed and in 1756 demands were made for exceptional taxes, military recruits, loans to the state budget, etc. Meanwhile the guarantee of a fixed total tax under the ten-year compact continued to apply. The Treaty of Hubertusburg (1763)brought no relief, as Maria Theresa asked parliament to approve not only an extension of the compact for the following military year, but new exceptional taxes and the reimposition of certain existing indirect taxes. These obligations, together with an increased tax burden in rural communities, remained in place until 1775, when a new ten-year compact was negotiated that lasted until 1789.
Klíčová slova

Zpět

Patička