Přejít k obsahu


Reluice

Citace:
LHOTÁK, J. Reluice. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R–Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 447-451. ISBN: 978-80-7380-569-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reluition
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: PhDr. Jan Lhoták Ph.D.
Abstrakt CZ: Encyklopedické heslo se zabývá krátkodobým vykupováním roboty v českých dějinách se zřetelem na vydané právní normy.
Abstrakt EN: The encyclopaedic entry deals with the short-term redemption of corvée in the Czech history with focus on legal norms.
Klíčová slova

Zpět

Patička