Přejít k obsahu


Geometric Algebra, Extended Cross-product and Laplace Transform for Multidimensional Dynamical Systems

Citace:
SKALA, V. Geometric Algebra, Extended Cross-product and Laplace Transform for Multidimensional Dynamical Systems. In Computational methods in Systems and Software. Switzerland: Springer, 2018. s. 62-75. ISBN: 978-3-319-67618-0 , ISSN: 2194-5357
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Geometric Algebra, Extended Cross-product and Laplace Transform for Multidimensional Dynamical Systems
Rok vydání: 2018
Místo konání: Switzerland
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje nový přístup k řešení lineárních algebraických a diferenciálních rovnic s aplikací Laplaceovy transformace a vektorového součinu.
Abstrakt EN: This contribution describes a new approach for solving linear system of algebraic equations and differential equations using Laplace transform by the extended-cross product.
Klíčová slova

Zpět

Patička