Přejít k obsahu


Assessment of Usability of WC-Co Powder Mixtures for SLM

Citace:
BRICÍN, D., KŘÍŽ, A. Assessment of Usability of WC-Co Powder Mixtures for SLM. Manufacturing Technology, 2018, roč. 18, č. 5, s. 719-726. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Assessment of Usability of WC-Co Powder Mixtures for SLM
Rok vydání: 2018
Autoři: Ing. David Bricín , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Cílem této experimentální studie je čtenáře seznámit s problematikou aplikovatelnosti WC-Co práškových směsí, pro jejich zpracování aditivní technologií SLM. V rámci této práce jsou mezi sebou porovnávány tři různé typy WC-Co práškových směsí, které jsou porovnávány s jedním typem ocelového precipitačně vytvrditelného prášku, který je pro tuto technolgoii běžně používán. K hodnocení vlastností práškových směsí byla použita metalografická analýza, při které byl použit světelný a elektronový skenovací mikroskop. Provedená metalografická analýza byla doplněna RTG analýzou fázového složení analyzovaných prášků. Na základě provedených analýz bylo poté možné určit pořadí vhodnosti analyzovaných práškových směsí WC-Co pro technologii SLM.
Abstrakt EN: This paper aims to provide comprehensive information on the usability of WC-Co powder mixtures for the additive technology of selective laser melting (SLM). Three different WC-Co powder mixtures and a precipitation-hardenable steel powder, which is ordinarily used for this process, were compared. Metallograpic analysis by means of optical and scanning electron microscopes was performed for evaluating their properties. Phase composition of the powders was studied using X-ray analysis. Results of these analyses enable the WC-Co powder mixtures to be ranked in the order of suitability for the SLM process.
Klíčová slova

Zpět

Patička