Přejít k obsahu


On the Extension of the Formal Prosody Model for TTS

Citace:
JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., VOLÍN, J. On the Extension of the Formal Prosody Model for TTS. In Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 351-359. ISBN: 978-3-030-00793-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Extension of the Formal Prosody Model for TTS
Rok vydání: 2018
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Markéta Jůzová , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Jan Volín
Abstrakt CZ: Formální prozodická gramatika používaná pro TTS se zaměřuje hlavně na popis finálních prozodických slov ve frázích / větách, které charakterizují speciální prozodický jev představující určitou komunikační funkci v jazykovém systému. Tento příspěvek představuje rozšíření prozodického modelu, který navíc bere v úvahu význam a rozlišení prvních prozodických slov v prozodických frázích. Tento jev sice nemůže změnit sémantickou interpretaci fráze, přesto se první prozodická slova ve frázích liší od slov následujících (dle fonetických studií) a pro zvýšení přirozenosti by proto měly být řešeny odděleně.
Abstrakt EN: The formal prosody grammar used for TTS focuses mainly on the description of final prosodic words in phrases/sentences which characterize a special prosodic phenomenon representing a certain communication function within the language system. This paper introduces an extension of the prosody model which also takes into account the importance and distinction of the first prosodic words in the prosodic phrases. This phenomenon can not change the semantic interpretation of the phrase, but for higher naturalness, the beginnings of the prosodic phrases differ from subsequent words and should be, based on the phonetic background, dealt with separately.
Klíčová slova

Zpět

Patička