Přejít k obsahu


Learning to Interrupt the User at the Right Time in Incremental Dialogue Systems

Citace:
CHÝLEK, A., ŠVEC, J., ŠMÍDL, L. Learning to Interrupt the User at the Right Time in Incremental Dialogue Systems. In Text, Speech, and Dialogue 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 500-508. ISBN: 978-3-030-00793-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Learning to Interrupt the User at the Right Time in Incremental Dialogue Systems
Rok vydání: 2018
Místo konání: Brno, Czech Republic
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Adam Chýlek , Ing. Jan Švec Ph.D. , Ing. Luboš Šmídl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Kontinuální zpracování vstupů v inkrementálních dialogových systémech může vést k nutnosti přerušení promluvu uživatele, když je zapotřebí objasnění nebo vyjádření souhlasu. Být schopen předpovědět správný čas, kdy přerušit promluvu, může být dalším krokem k dialogu podobnému člověku. Na druhé straně, anotace korpusů s různými druhy možných přerušení vyžaduje další lidské zdroje. V tomto příspěvku popisujeme, jak zpracovat korpus, který nemá specificky anotované přerušení. Představujeme také počáteční experimenty na dvou korpusech a ukázat, že je možné modelovat požadované chování z těchto korpusů.
Abstrakt EN: Continuous processing of input in incremental dialogue systems might result in the need of interrupting a user?s utterance when clarification or rapport is needed. Being able to predict the right time when to interrupt the utterance can be another step to a more humanlike dialogue. On the other hand, annotation of corpora with different types of possible interruptions requires additional human resources. In this paper, we discuss how to process a corpus that does not have interruptions specifically annotated. We also present initial experiments on two corpora and show that it is possible to model the desired behaviour from these corpora.
Klíčová slova

Zpět

Patička