Přejít k obsahu


Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd

Citace:
PAITLOVÁ, J. Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd. Dějiny věd a techniky (DVT), 2019, roč. 52, č. 1, s. 14-33. ISSN: 0300-4414
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Positivismusstreit as a dispute over the method of (not only) social sciences
Rok vydání: 2019
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Positivismusstreit ("spor o pozitivismus") je slavný spor v německé sociologii a filozofii vědy, který vypukl v roce 1961 v Tübingen. Hlavním problémem byla logika společenských věd (i ve vztahu k přírodním vědám), ale od počátku bylo v tomto sporu zejména na historicko-ideologické rovině mnoho zásadních nedorozumění. Cílem této studie je ukázat, že vzhledem k této skutečnosti se zpočátku spíše formální nedorozumění mezi Poppem a Adornem v prvním kole sporu postupně rozvinulo do rozporu dvou nesouměřitelných filozofických perspektiv, jež vedl k úplné absenci vzájemného porozumění na obou stranách mezi Albertem a Habermasem ve druhém kole.
Abstrakt EN: Positivismusstreit (‘positivist dispute’) is the famous dispute in German sociology and philosophy of science, which erupted in 1961 in Tübingen. The main issue was the logic of social sciences (also in relation to the natural sciences) but there were from the beginning many crucial pre-misunderstandings at the historical-ideological level in the dispute. The aim of this paper is to demonstrate that due of this fact, the initially rather formal misunderstanding between Popper and Adorno in the first round of the dispute gradually evolved into a full-blown clash of incommensurable philosophical perspectives resulting in a complete lack of mutual understanding on both sides between Albert and Habermas in the second round.
Klíčová slova

Zpět

Patička