Přejít k obsahu


Možnosti a hranice experimentální filosofie vědy

Citace:
PAITLOVÁ, J. Možnosti a hranice experimentální filosofie vědy. Olomouc, 2018.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V přednášce představím nový pohled na metody filosofie vědy a pilotní výsledky s tím spojeného výzkumu. Dlouho se zdálo být samozřejmé, že filosofie vědy (nebo „teorie vědy“) je ryze teoretickou disciplínou. Například podle Karla Poppera by teorie poznání sice měla být vědou teoretickou, nicméně její výpovědi by měly být kriticky testovány skutečnými postupy a výsledky empirických věd. Tuto myšlenku dále rozvinul epistemologický naturalismus. Přesto dnes filosofové vědy stále inklinují k názoru, že samotní vědci teorii vědy nerozumí a nemá cenu se jich na takové věci ptát. Opravdu je to tak? Nedávno se ve filosofii objevil přístup, který se označuje jako X-PHI neboli experimentální filosofie, který je rozvíjen spíše v souvislosti s „folk intuitions“, ovšem není nezajímavé otestovat jej právě na vědcích. Jaké jsou možnosti tohoto přístupu, jaké jeho limity a je to vůbec ještě filosofie? To budeme diskutovat na základě pilotních dat konkrétního empiricko-filosofickovědního výzkumu.
Klíčová slova

Zpět

Patička