Přejít k obsahu


Promítání poetického dokumentu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste a diskuze s režisérkou Lenkou Ovčáčkovou

Citace:
PAITLOVÁ, J. Promítání poetického dokumentu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste a diskuze s režisérkou Lenkou Ovčáčkovou. 2018.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Ve spolupráci s Regionálním infocentrem Plzeňského kraje a Bavorska jsme ve čtvrtek 8. listopadu v rámci kurzu Kulturní profil příhraničí (KFI/KPP) uskutečnili promítání filmu Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste. Kurz je součástí celouniverzitního certifikátového programu Kompetence pro česko-bavorský příhraniční region, který je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj (INTERREG V). Promítání se zúčastnili naši studenti, režisérka filmu Lenka Ovčáčková, která představila i svůj nový projekt "V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines", německý novinář Karl Reitmeier, který pravidelně informuje o dění v příhraničí (Böhmenseite v Chamer Zeitung), historik Miroslav Šedivý z Katedry historických věd FF ZČU, jehož poslední kniha přibližuje válku o bavorské dědictví, i další příznivci česko-bavorského přátelení z řad veřejnosti. Díky této pestré společnosti napříč obory a generacemi se rozvinula živá a inspirativní diskuze. Hovořilo se o pohnutých dějinách příhraničí, které bylo ve 20. století svědkem mnoha vzájemných křivd, ale pokusů o jejich překonání. Dlouho se mluvilo o vzájemných vztazích lidí žijících dnes v příhraničí, kteří jsou čím dál více otevřeni setkávání a "hranice překračující" (grenzüberschreitende) spolupráci. Debatovalo se o aktuálních tématech příhraničního dění z oblasti kultury, zejména o rozvoji kulturních center, muzeí a festivalů (za všechny zmiňme Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee, Glasmuseum ve Frauenau nebo česko-bavorský festival Treffpunkt), o školství a vzdělávání, kde se neustále rozšiřují možnosti našich studentů vyjet do Německa (viz například Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA), o turistice jako neformálním setkávání lidí z příhraničí na různých místech Šumavy, Českého lesa i Bavorského lesa, o politice a vzkvétající spolupráci obcí, o výzkumu, podnikání, a to v oblasti tradičních řemesel (souvisejících s vlnou či sklem) i moderního průmyslu (technologický transfer), v neposlední řadě o volnočasových aktivitách dobrovolníků (například o obyvatelích Poběžovic, kteří vlastními silami revitalizovali zdejší zámek). Jasný důkaz toho, že hluboké kontrasty se v příhraničí proměňují v prohlubující se kooperace.
Klíčová slova

Zpět

Patička