Přejít k obsahu


On the Comparison of Different Phrase Boundary Detection Approaches Trained on Czech TTS Speech Corpora

Citace:
JŮZOVÁ, M. On the Comparison of Different Phrase Boundary Detection Approaches Trained on Czech TTS Speech Corpora. In Speech and Computer 20th International Conference, SPECOM 2018 Leipzig, Germany, September 18–22, 2018, Proceedings. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2018. s. 255-263. ISBN: 978-3-319-99578-6 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On the Comparison of Different Phrase Boundary Detection Approaches Trained on Czech TTS Speech Corpora
Rok vydání: 2018
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer Nature Switzerland AG
Autoři: Ing. Markéta Jůzová ,
Abstrakt CZ: Frázování je velmi důležitým problémem v procesu syntézy řeči, neboť zajišťuje vyšší přirozenost a srozumitelnost syntetizovaných vět. Existuje mnoho různých přístupů k rozpoznávání hranice, např. jednoduché metody založené na klasifikaci, HMM a CRF přístupy, ale pro tento úkol se také používají různé typy neuronových sítí. Tato práce porovnává reprezentativní metody pro frázování českých vět s využitím rozsáhlých řečových korpusů TTS jako trénovacích dat, přičemž se bere v úvahu pouze frázování závislé na řečnících.
Abstrakt EN: The phrasing is a very important issue in the process of speech synthesis since it ensures higher naturalness and intelligibility of synthesized sentences. There are many different approaches to phrase boundary detection, including simple classification-based, HMM-based, CRF-based approaches, however, different types of neural networks are used for this task as well. The paper compares representative methods for phrasing of Czech sentences using large-scale TTS speech corpora as training data, taking only speaker-dependent phrasing issue into consideration.
Klíčová slova

Zpět

Patička